תקנון

תנאי שימוש באתר word of sense – האקדמיה ללימודי וורדפרס
עדכון אחרון: 2 בינואר, 2018. מחליף את הגרסה הקודמת במלואה.
תנאים אלו חלים על השימוש שלך באתר האינטרנט או בשירותים שלנו כולל כל יישום, קובצי תוכן (מוגדרים להלן), קבצים, מערכי הוראות וכל תיעוד קשור (ביחד “התוכנה”). בעצם השימוש בשירותים או בתוכנה, אתה מסכים לתנאים אלו. אם עשית עמנו הסכם אחר בנוגע לשירותים או תוכנה ספציפיים, אזי הוראות ההסכם כאמור יחולו במקרה של סתירה לתנאים אלו.
השימוש באתר, בשירותיו ובתכניו כפוף לתקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. תקנון זה מתעדכן לפרקים וייתכנו שינויים.

 1. כללי
  1. האתר www.wos.academy (להלן: “האתר”) מופעל על-ידי word of sense – האקדמיה ללימודי וורדפרס (להלן: “האקדמיה”).
  2. יובהר כי האקדמיה אינה ישות מוסמכת ע״י ארגון wordpress העולמי, אלא פועלת באופן עצמאי ורואה עצמה כשליחה של קהילת וורדפרס ישראל.
  3. שירותי האקדמיה כוללים: קורסים אינטרנטים, הדרכות און-ליין, מפגשים חברתים, שירותי אחסון וענן, ניהול והקמת אתרים ומגוון שירותים נוספים (להלן: ״השירותים״).
  4. הגולשים באתר, רוכשי התכנים והמשתמשים (להלן:״הלקוחות״)
  5. הפנייה בלשון זכר הינה לצורך נוחות בלבד ומתייחסת לכלל המינים.
  6. השירותים מיועדים למשתמש היחיד ולא ניתנים להעברה או שימוש קבוצתי.
  7. זמינות התכנים והשירותים נגישים ברחבי העולם, אך אין פירוש הדבר שכל השירותים זמינים בארצך, או שתכנים שנוצרו על ידי משתמשים וזמינים באמצעות השירותים הם חוקיים בארצך. בארצות מסוימות, אנו עשויים לחסום את הגישה לשירותים ותכנים מסוימים. אתה אחראי לוודא ששימושך בשירותים מבוצע בהתאם לחוק החל במקום השימוש. השירותים אינם זמינים בכל השפות.
 2. התכנים באתר
  1. האקדמיה מציעה באמצעות האתר תכני לימוד והדרכה אינטרנטים, שירותי ניהול ואחסון אתרים, שירותי עיצוב ובניית אתרים.
  2. עבור שירותי האחסון השונים לתקופות זמן מוגדרת ומשולמת מראש לא ינתן החזר כספי במקרה של ביטול השירות.
  3. סרטוני ההדרכה, מערכי שיעור, קבצי תרגול, הדרכות, מצגות, טקסטים, תמונות ומידע נוסף (להלן: “התכנים”).
  4. התכנים מוצעים לצפייה בהשאלה, לשימוש אישי ושאינו מסחרי, המוגבל ההתאם לסוג התכנים שמרכשו ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.
  5. נתוני השימוש בתכנים מנוטרים מערכות האקדמיה. אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל. מידע זה משויך לחשבונך מאפשר לנו לספק לך חוויית שימוש יותר מותאמת אישית ומסייע לנו לשפר את איכות המוצר ותכונותיו.
  6. עבור כל שירות תוכן המוצע באתר מוצג מידע הכולל את שם פריט התוכן, תיאורו, תנאי השימוש, תקופת השימוש המותר ועלות השימוש. מידע זה מתעדכן מעת לעת.
  7. האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות לקביעת תכני האתר והשירותים השונים. האקדמיה רשאית לשנות בכל עת איזה מהתכנים המוצגים ברשימת התכנים באתר ובנוסף לעדכן ו/או לשנות את עלות השירותים.
  8. הצפייה בתכני האקדמיה דורשת חיבור אינטרנט תקין ומהיר, פנוי ורציף, וזאת בכדי לאשר חוויה צפייה רציפה וחלקה. ידוע ללקוח כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, בין היתר, בספק הגישה וספק התשתית לאינטרנט, היקף השימושים האחרים שעושה הלקוח בפס העומד לרשותו באותו הזמן וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלו. האקדמיה אינה אחראית לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי של רשת האינטרנט של הלקוח.
  9. הלקוח לא יבוא בדרישה לפיצוי במקרים בהם האתר או תכניו נפלו או הושבתו באופן מכוון ע״י פצחנים ו/או גורמים פלילים אחרים. הלקוח מבין כי ייתכנו נפילות של האתר כתוצאה מגורמי צד שלישי.
 3. מדיניות רכישת ושימוש בתכנים ושירותים באתר.
  שימוש באתר יכול להיעשות באחת מן הדרכים הבאות:

  1. >כחלק ממתן התכנים והשירותים ייתכן כי יקבל הלקוח קבצים שונים הכוללים תמונות, מסמכים, מצגות, פרויקטים, קבצי שמע ווידאו וכל קובץ נוסף (להלן: “קבצי עזר ותרגול”). הקבצים ניתנים באתר לצרכי לימוד ותרגול של השיעורים המצויים באתר בלבד. הלקוח ראשי להשתמש בקבצי העזר והתרגול לפי הוראות והנחיות שניתנות באתר או מעביר התוכן (להלן: ״מרצה/מורה״) בלבד, ובהקשר עם השיעור הנלמד לצידם בלבד, ולא לכל שימוש אחר. אין להעביר ו/או למסור את קבצי התרגול, לכל צד ג’ שהוא, בכל אמצעי אפשרי, ואין להעתיקם או לפרסמם או להציגם (בכל מדיה שהיא) למעט במסגרת האתר. אין לעשות שימוש בקבצי התרגול לכל שימוש אישי שאינו מפורט כאן או לכל שימוש מסחרי אחר, לרבות שימוש כאתר מפנה, קמפיין, מכירה לצד ג’.
  2. האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר צפייה בחלק מהתכנים לכלל הגולשים וללא תשלום, ואף להפיץ תכנים חינמיים אלה באתרים אחרים וברשתות חברתיות ותכניות שותפים.
  3. >חלק מהשירותים או התכנים מספקים גם שירותי אחסון, אנו ממליצים שתמשיך לגבות את תכניך באופן קבוע. ייתכן שנטיל מגבלות טכניות סבירות על תכניך, כגון מגבלות על גודל הקובץ, שטח אחסון, יכולת עיבוד ומגבלות טכניות אחרות. אנו עשויים להשעות את השירותים, עד שתחזור למגבלת שטח האחסון של חשבונך.
  4. אין להשתמש בשירותי האחסון של האקדמיה למטרות לא חוקיות ושאינן במסגרת הלימודים והמטלות הניתנות בקורסים והתכנים השונים. כל שימוש פוגעני הכולל: תוכן מזיק, מאיים, פוגעני, שיש בו משום עיוות, השמצה, הוצאת דיבה, זימה, תועבה, חדירה לפרטיותו של אחר או הפצת שנאה; הינם אסורים בהחלט.
  5. אין לשלוח מכתבי שרשרת, דואר זבל, תכניות פירמידה והודעות אחרות ללא הזמנה.
  6. אין להציב פרסומות במוצר או שירות כלשהו המסופק במסגרת האקדמיה, למעט לאחר קבלת אישור קודם בכתב מהאקדמיה.
  7. האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בתוצרים של הלקוחות שלה לטובת מחקר, שיווק וכל צורך אחר. ללקוח לא תהיה כל דרישה לפיצוי עקב האמור בסעיף זה.
  8. האקדמיה רשאית לשנות, לעדכן או להשבית את השירותים, התכנים בכל עת ללא חבות כלפי הלקוח או כל גורם אחר. עם זאת, האקדמיה תנקוט מאמץ סביר ליידע את לקוחותיה לפני ביצוע השינוי. בנוסף, נעמיד תעמיד האקדמיה פרק זמין סביר להורדת התוכן של הלקוח. אם תשבית האקדמיה שירות או תוכן לחלוטין, תעניק החזר פרו-רטה עבור כל עמלות השירות ששילמו מראש ולא נוצלו.
  9. מחיר השירותים המפורסמים באתר הינם המחירים בתוספת מע”מ וכפי שעודכנו לאחרונה בעת מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. האקדמיה רשאית לעדכן את מחירי השירותים באתר מפעם לפעם.
  10. האקדמיה מבצעת מעת לעת מבצעים, מפיצה קופוני הנחה ומבצעת מהלכים שיווקים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר השירות.
  11. חיובים חודשיים, שירותים מתחדשים, יחוייבו באופן אוטומטי מידי תקופת השירות ובתחילת תקופת השימוש. התשלומים יתחדשו באופן אוטמטי אלא אם הלקוח ביקש לבטל אפשרות זו באזור האישי ובכפוף לתנאי התקנון.
  12. רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה, קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה, בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף או חשבון פייפל (paypal), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.
  13. הרכישות באתר נעשות באמצעות כרטיס אשראי, או בעל חשבון Paypal, או שוברים מיוחדים שיונפקו. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת האשראי (או Paypal) לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. האקדמיה מתחייבת לספק רק תכנים אשר המחיר לגביהם שולם במלואו וניתנה אסמכתא לביצוע התשלום.
  14. בכדי לרכוש שירותים באתר יש לבצע רישום מוקדם לאתר. בתהליך הרישום יתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי (או פרטי מנוי Paypal), מספר ת”ז וכיו”ב. הלקוח אינו מחוייב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.
  15. >לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי הלקוח באתר המאובטח ולפי תקני האבטחה הנדרשים, על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של האקדמיה והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות תכנים באתר, משובים, מבצעים ועדכונים שוטפים.
  16. ביטול אמצעי התשלום בניגוד לאמור בתקנון זה לא יהא בתוקף, ובעל המנוי מתחייב לשפות את האקדמיה בגין כל הוצאה שתיגרם לה בגינו, לרבות הוצאות גבייה ושכ”ט עו”ד.
  17. צפייה בתכנים מוגבלת לתקופת השירות ומשתנה בין התכנים והשירותים השונים; ולא תהיה ארוכה ביותר מ- 60 ימים עוקבים. וזאת מתוך ניסיון למנוע שימוש חוזר ע״י לא מורשים ופריצות אבטחה באתר.
  18. צפייה בתכנים מתאפשרת לאחר כניסה לאזור המורשים באתר וזאת באמצעות שם משתמש וסיסמה הייחודיים לכל לקוח. קוד הלקוח והסיסמא הינם אישיים ובלתי ניתנים להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות מכח השירות/תוכן, ואין ליתן הרשאה לעשות שימוש בפרטי המנוי, לכל גוף אחר ללא קבלת אישורה בכתב ומראש של האקדמיה.
  19. הצפייה בתכנים אפשרית רק מכתובת IP אחת בו זמנית.
  20. כל לקוח יכול לבצע כניסה באמצעות שם המשתמש והסיסמא שלו ב- 3 תחנות עבודה בלבד (לדוגמא- מחשב בייתי, סמארטפון, מחשב נייד אישי). תחנות עבודה אלו יירשמו במערכת האתר באופן אוטומטי עם כניסת הלקוח (להלן: “התחנות עבודה מורשות”). לאחר כניסה לאתר באמצעות שלוש תחנת העבודה הראשונות, תיחסם הכניסה לאתר באמצעות תחנת עבודה נוספת לאותו הלקוח. שינוי ו/או הסרה של תחנות עבודה מורשות יתבצע אל מול מחלקת שירות הלקוחות של האקדמיה בלבד. האקדמיה שומרת לעצמה הזכות להחליט, לפי שיקול דעתה, האם לאשר החלפת תחנת עבודה והגדרת תחנת עבודה מורשת אחרת.
  21. האקדמיה רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות סופרים באשר לתיאור פריט תוכן ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד הרוכש ו/או צד ג’.
  22. האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש שירותים ו/או לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.
  23. חשבונית מס ראשונה לעסקה תישלח לרוכש לכתובת הדוא”ל שמסר. לאחר מכן, כאשר המדובר במנוי מתמשך, תישלח חשבונית מס אחת לתום כל תקופת שירות (חודש או שנה, בהתאם למנוי שנרכש), בגין תשלום עבור השירות עבור תקופת השירות החולפת, לאזור האישי של המנוי באתר ולכתובת האימייל של הלקוח. על הלקוח לבדוק את תכולת חשבוניות המס שקיבל.
  24. נזקים – גובה החבות שיש בין הספק ללקוח אינו יעלה על סך התמורה שהלקוח שילם לספק.
   בשום מקרה הספק לא אחראי לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו שייגרמו ללקוח כתוצאה מהשימוש של הלקוח באתר, או כתוצאה מאי היכולת של הלקוח להשתמש בו, לרבות מקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, או אבדות כספיות אחרות הקשורים במישרין לאתר.
 4. מדיניות ביטולים
  1. סיום מנוי ביוזמת הלקוח טרם תום תקופתו – על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, במידה שתרצה לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, הנך רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, לפי המאוחר. החיוב יבוצע רק לגבי התקופה היחסית בה ניתן היה לעשות שימוש בשירות/תוכן. על אף האמור לעיל, תכנים/שירותים הניתנים להקלטה ושמירה ע״י הלקוח ונעשה בהם שימוש או צפייה וייתכן שישוכפלו וישועתקו, עליהם לא ניתן יהיה לקבל החזר או החלפה. מערכות  האתר של האקדמיה מבצעת רישום ומעקב אחר צריכת התוכן ע״י הלקוח ובאמצעותה ניתן לזהות שימושים בשירותים/תכנים.
  2. אי חידוש שירותים – בנוסף, רשאי הלקוח בכל עת להפסיק את החידוש של השירותים המתמשכים באמצעות הודעה בכתב לאקדמיה. הלקוח יכול לדרוש את ביטול השירותים גם באמצעות אימייל לכתובת info@wos.academy תוך פירוט פרטיו האישיים הכוללים: שם מלט, ת.ז, 4 ספרות כרטיס אשראי, סוג השירות המבוקש לביטול. האקדמיה תשיב ללקוח את החלק היחסי של דמי השירות למן כניסת ביטול המנוי לתוקף ועד לסיום התקופה עבורה שולמו דמי השירות המתמשך. ההשבה כאמור הינה סופית, קבועה ומוחלטת, וכוללת כל תשלום, הצמדה, מס, ריבית, או תוספת כלשהי אחרת, קיימים ו/או עתידיים, ולא ישתנו, לרבות במקרים של עליות ו/או ירידות בשיעורי המיסים, שינויי ריביות, מדדים ו/או בשל כל שינוי אחר.
  3. סיום מתן שירותים/תוכנים ביוזמת האקדמיה – האקדמיה רשאית להפסיק את השירותים המסופקים ללקוח באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו הלקוח לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה האקדמיה כי קיים חשש סביר כי הלקוח לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים; ו/או במקרה בו המנוי הפר את תנאי ההתקשרות עימו לרבות הוראות תקנון זה; ו/או אם הלקוח הוכרז כפושט רגל או מונה לו נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני או קבוע לפי העניין, או הוגשה בקשה בהקשר זה לבית המשפט, ולא הוסרה בתוך 30 יום ממועד הגשתה; וכיו”ב.
  4. ביטול רכישת שירות/תוכן – במקרה של רכישת שירות/תוכן באתר אשר אינו ניתן להקלטה, לשעתוק או לשכפול, באפשרותו של הקונה באתר לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981. על-פי חוק זה, במידה ובחר רוכש לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, רשאי הוא לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. תנאי לביטול העסקה הוא כי הרוכש יחזיר את המוצר לחברה וכי המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים.
  5. במקרה של ביטול מותר של עסקת מכר מרחוק, אשר לא נעשה עקב פגם במוצר, אי התאמה לתיאור שלו, אי-אספקה במועד או הפרת החוזה מטעמה, תהיה האקדמיה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 7% ממחיר המנוי או 50 ש”ח, על-פי הנמוך מביניהם. כמו כן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.
  6. האקדמיה רשאית לסגור את האתר, או לשנות את מהותו בכל עת ולפי שיקול דעתה, ותעשה כמיטב יכולתה להודיע על כך מראש ללקוחותיה.
 5. קניין רוחני
  1. זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע לתכנים הנמכרים באתר; הינם רכושה הבלעדי של האקדמיה ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או  למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של האקדמיה מראש ובכתב.
  2. פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הן קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
  3. השם “word of sense – האקדמיה ללימודי וורדפרס” וסימני המסחר של האקדמיה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של האקדמיה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת האקדמיה בכתב ומראש.
 6. שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים
  1. ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, תעשה האקדמיה את מיטב מאמציה על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ”ל. כמו כן מתחייבת האקדמיה לא לעשות שימוש שאינו קשור לאקדמיה או שירותיה/תכניה בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.
  2. הרכישה באמצעות כרטיסי אשראי הינה מאובטחת בתקן SSL והאקדמיה אינה שומרת את פרטי האשראי של הלקוח לאחר העברתו לחברת האשראי לחיוב. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, לרבות גורמים פלילים ופצחנים, האקדמיה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
  3. האקדמיה לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  4. האקדמיה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies) או קובץ מידע אחר. כל משתמש יכול להגדיר את מאפייני תחנת העבודה שלו, כך שתסרב לכל ה-cookies או שתתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies או קבצי מידע.
  5. בנוסף לאמור לעיל, האקדמיה רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.
  6. האקדמיה תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון “וי” בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.
 7. שירות לקוחות
  1. לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי האקדמיה, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בטלפון (03-5227200), בפקס (077-4449613) או בדואר אלקטרוני (info@wos.academy). נציגי האקדמיה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של האקדמיה, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה.
  2. באתר מופעלת מערכת שירות וניהול לקוחות נוחה ומהירה בה יכול הלקוח ליצור קשר מהיר את המחלקות השונות ולשלוח מכתבים באופן ממוחשב ודיגיטלי
 8. תנאים נוספים
  1. רישומי המערכת הממוחשבת של האקדמיה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח הלקוח אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של הלקוח תיחשב ככזו הנעשתה על-ידי הלקוח עצמו או מי מטעמו.
  2. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל
 9. השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.רכישה וניהול דומיינים
  1. תקנון זה מהווה הסכם בין הלקוח לבין האקדמיה. הלקוח מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן. ככל שעשה הלקוח שימוש באתר ו/או בשירותי האקדמיה (לרבות אם לא קרא את התקנון), הדבר מהווה הסכמה מלאה ומפורשת לכל האמור בו. כמו כן, שירותי רישום שמות מתחם (Domain Registration), כפופים לכללי רישום שמות המתחם של איגוד האינטרנט הישראלי, כפי שאלה מתעדכנים מפעם בפעם באתר האיגוד https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/il-domain-rules.
  2. הלקוח מאשר בזאת כי ברצונו לשלם לאקדמיה את העלות העדכנית בגין השירותים אותם הוא רוכש. הלקוח מצהיר ומסכים שהתשלום יבוצע מראש בלבד! ללא החזר כספי מלא, יחסי או אחר בשום אופן ומשום סיבה שהיא. יתרה מזאת, גם אם הזכות לדומיין נשללה מהלקוח על ידי המרשם או רשויות החוק, ו/או הדומיין הועבר לבעלות יישות אחרת טרם תום תקופת אחזקת הדומיין, לא יהיה זכאי הלקוח לכל החזר כספי ו/או פיצוי. המחירים המעודכנים יוצגו באתר רישום השמות של האקדמיה.
  3. לא יחול החזר כספי על דומיין שנרשם או שתוקפו הוארך לאחר שבקשת הרישום/החידוש נשלחה בפועל לביצוע.
  4. שירותי רישום שמות המתחם המוצעים על ידי האקדמיה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האקדמיה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכים ודרישות מסוימים.
 10. שירותי אחסון
  1. הלקוח יהיה אחראי על תקינות האתר, עדכונו, וניטורו.
  2. האקדמיה תייצר ללקוח סיסמא ו/או קוד משתמש שתאפשר ללקוח גישה בטוחה לאתר. הלקוח מתחייב בזאת שלא להעביר את הסיסמא ו/או הקוד לצד שלישי שאינו מורשה מטעם הלקוח. במקרה של אובדן הסיסמא או חשד לפריצה על הלקוח להודיע מיד לאקדמיה על כך ולבצע שינוי סיסמאות לכלל האתרים שברשות הלקוח.
  3. הלקוח מצהיר ומסכים כי הינו אחראי לכל נזק שיגרם לאקדמיה ו/או לצד שלישי כתוצאה מהעברת הסיסמא ו/או הקוד כאמור, אם מורשה ואם אינו מורשה, וכתוצאה ממעשה ו/או מחדל, בזדון ו/או רשלני, שבוצע במישרין ו/או בעקיפין, על ידי הלקוח ו/או צד שלישי אחר ומסכים לשפות ולפצות את החברה על כל נזק שיגרם לה בהקשר זה.
  4. הלקוח מודע לכך כי האקדמיה מבצעת שינויים ו/או שדרוגים ו/או שינויים בשרתים תקופתיים. הלקוח מצהיר כי הוא מבין שהשירותים יכולים להיות לא זמינים באופן חלקי וזמני במסגרת אחזקת השרתים ואבטחתם, ע”פ הוראות היצרנים ו/או ע”פ שיקול דעתה של האקדמיה, ולא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בהקשר זה.
  5. הלקוח מאשר שינויי DNS ו/או דומיין במידה והם נדרשים כחלק משדרוג או תחזוקה של השרתים ומאשר בזאת לאקדמיה לפעול ולבצע בשמו כל פעולה הנדרשת בעניין זה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בהקשר זה.
 11. חשבונות ותשלומים
  1. הלקוח מתחייב לשלם את כל התשלומים להם יידרש בגין השירותים אשר יסופקו לו על ידי החברה במלואם ובמועדם. אי ביצוע תשלום כאמור יקנה לחברה את הזכות, להשעות ו/או להפסיק את מתן השירותים ללקוח לאלתר, וזאת מלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה.
  2. המחירים עבור השירותים המסופקים על ידי האקדמיה מתפרסמים באתר ומתעדכנים מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של האקדמיה. התעריף שיחול על מתן השירות ללקוח יהיה התעריף הנקוב בהזמנת השירות. עם חידוש תקופת השירות, יחול התעריף שפרסמה החברה, שיהיה בתוקף באותו מועד. כל המחירים הינם בשקלים חדשים כולל מע”מ אלא אם צוין אחרת.
  3. לקוח רשאי לבטל את השירותים הניתנים לו ע”י האקדמיה בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב, על ההודעה לכלול שם מלא של הלקוח, השירות אותו מבקש הלקוח לבטל (כגון כתובת האתר), שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי. למען הסר ספק יובהר כי ביטול ההתקשרות על ידי הלקוח כאמור לא יקנה ללקוח זכות להחזר כספי כלשהוא, לרבות בגין שירותים אשר שולמו לתקופה קצובה מראש.
  4. האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות להקצות ללקוח במקרים מסוימים, כמות מוגדרת מראש של משאבים (כדוגמת רוחב פס, CPU, נפח אחסון וכד’). בכל מקרה בו יחרוג הלקוח מהמשאבים אשר הוקצו כאמור, החברה תיידע את הלקוח בדבר החריגה כאמור, באמצעות הדואר האלקטרוני. הלקוח יחוייב בגין החריגה בשימוש המשאבים שהוגדרו.
 12. הגבלות אחריות
  1. האקדמיה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב, ניסיונות פריצה, חשיפת מידע ו/או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האקדמיה לאספקת שירותי הרישום של שמות המתחם. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת האקדמיה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר – לרבות מידע שנאגר אודות המבקש – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למבקש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האקדמיה.
  2. האקדמיה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למבקש בשל מעשה או מחדל של איזה ממנהלי המרשם לרבות בשל סירוב לרשום שם דומיין, הקפאתו של שם מתחם שנרשם, השעייתו או ביטולו.
 13. סמכות שיפוט
  1. כללי רישום אלה וכל הקצאה של שם מתחם תחת .IL, כפופים לדיני מדינת ישראל.
  2. בכל עניין של הליך משפטי סמכות השיפוט הבלעדית תהיה של בית המשפט בראשון לציון.

כל הזכויות שמורות ל- word of sense – האקדמיה ללימודי וורדפרס © 2017